Runsten L1985:5050 i Bogsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:5050 i Bogsta
Foto av Runsten L1985:5050 i Bogsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketilfastr l√©t reisa stein eptir Brynjulf, f√ī√įur sinn g√≥√įan. Hjalpi hinn helgi Kristr hans s√°l. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, bl√•gr√• stenart, 1.3 m h, 1.25 m br (N-S) och 0.25 mtj. Runh√∂jg 5-8 cm. Ristningen vetter mot √Ė. Endast √∂vre delenav ristningen bevarad. R√∂dm√•lad. S√∂ 125.Ca 7 m NV om nr 1 och inmurad liggande i sakristians Nytterv√§gg:2) Runsten, gr√• gnejs, 1.3 m h och 1.6 m l (√Ė-V). Runh√∂jd 7-11cm. Ristningen vetter mot N. R√∂dm√•lad. S√∂ 124. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bogsta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mor√§nrygg (√ĖN√Ė-VSV). Kyrkog√•rd."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NNV om kyrkog√•rdsgrind och 1 m √Ė om kyrkans √Ė v√§gg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.877107
Longitud: 17.17411
Lämnings-ID: L1985:5050
Riksantikvarieämbetets ID: Bogsta 32:1
Sveriges runinskrifter: Sö125 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bogsta kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bogsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/160c807f-da4e-4131-9c40-07534b6ec777