Runsten L1985:4768 i Bogsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1985:4768 i Bogsta
Foto av Runsten L1985:4768 i Bogsta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, förmodad, grovkornig granit, kullfallen med planovansida, 1.6 m l, 0.9 m br och 0.25 m tj. Stenens ovansida ärsvårt vittrad varför inga rester av runor syns. Icke heltosannolik som runsten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bogsta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränplatå. Skogsmark (granplantering)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 47 m √ĖS√Ė om S√Ė h√∂rn av hus."
Ofta finns det ber√§ttelser, historier, s√§gner och rykten kring en l√§mning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. S√• h√§r st√•r det om Runsten L1985:4768 i Bogsta ūüá¨ūüáß:
"Enl. uppgift från Olof Dackmar, Sörtorp, skall en numera avlidenäldre dam, boende i torpet Nytorp, när hon var liten haft enrunsten synlig från fönstret."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.885065
Longitud: 17.178713
Lämnings-ID: L1985:4768
Riksantikvarieämbetets ID: Bogsta 127:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bogsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3e806f08-61b2-4cc2-bc39-cb78c5bf9472