Runsten Sö124, L1985:1823 i Bogsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmsteinn ok Sigviðr þeir reistu at Þorgrím, fôður sinn, ok at Hagstein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, blågrå stenart, 1.3 m h, 1.25 m br (N-S) och 0.25 mtj. Runhöjg 5-8 cm. Ristningen vetter mot Ö. Endast övre delenav ristningen bevarad. Rödmålad. Sö 125.Ca 7 m NV om nr 1 och inmurad liggande i sakristians Nyttervägg:2) Runsten, grå gnejs, 1.3 m h och 1.6 m l (Ö-V). Runhöjd 7-11cm. Ristningen vetter mot N. Rödmålad. Sö 124. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bogsta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränrygg (ÖNÖ-VSV). Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m NNV om kyrkogårdsgrind och 1 m Ö om kyrkans Ö vägg."
Vill du se flera runstenar i Bogsta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.877181
Longitud: 17.173992
Lämnings-ID: L1985:1823
Riksantikvarieämbetets ID: Bogsta 32:2
Sveriges runinskrifter: Sö124, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Bogsta kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bogsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:1823