Runsten L1984:9842 i Spelvik
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,6 m h, 0,8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,6 m tj. Runhöjd 7-15 cm. Ristningen vetter mot N och Ö, på den Ö sidan saknas runor. Imålad med rödfärg. Sö167. Skyltad med RAÄ:s upplysningsskylt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Spelvik socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m S om väg och 2,5 m V om Spelvik 105."
Vill du se flera runstenar i Spelvik socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.910287
Longitud: 17.069627
Lämnings-ID: L1984:9842
Riksantikvarieämbetets ID: Spelvik 59:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Spelvik
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:9842