Runsten L1984:9362 i Spelvik ūüá¨ūüáß
√Ąven k√§nd som Grindastenen 1
Foto av Runsten L1984:9362 i Spelvik
Foto av Runsten L1984:9362 i Spelvik
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßP Gu√įr√ļn reisti stein at He√įin, var nefi Sveins. Var hann √≠ Grikkjum, gulli skipti. Kristr hjalp √īnd kristinna. ¬ßQ Gu√įr√ļn reisti stein at He√įin, var nefi Sveins. Var hann √≠ Grikkjum, gulli skifti. Kristr hjalp √īnd! Krist unni √¶! "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, granit, 1.5 m h, 0.8 m br (N-S) och 0.35 m tj.Runh√∂jd, 7-9.5 cm. Ristningen vetter mot V. Im√•lad med r√∂d f√§rg,delvis avflagad. S√∂ 165. Skyltad med RA√Ą:s skylt.4 m S om nr 1 √§r:2) Runsten, granit, 1.7 m h, 1.15 m br (N-S) och 0.4 m tj.Runh√∂jd, 7-10 cm. Ristningen vetter mot V. Im√•lad med r√∂d f√§rg,delvis avflagad. S√∂ 166. Stenen rest och im√•lad 1970-02-20, √•terigen rest 1983.4 m VSV om nr 2 √§r N√Ė st√§ven av:3) Stens√§ttning, skeppsformig, ca 19 m l (NN√Ė-SSV), 4 m br och0.3 m h. √Ėvertorvad med i ytan enstaka stenar, 0.3 m st. Delvissynlig kantkedja, 0.1-0.2 m h, av 0.2-0.5 m l stenar.18 m S√Ė om nr 3:s mellersta del √§r mellersta delen av:5) Stens√§ttning, skeppsformig, ca 11 m l (ca NN√Ė-SSV), ca 4 m broch 0.15 m h. √Ėvertorvad. Mycket otydlig och sv√•rbed√∂md. Enl.inv. 1958 och plan 1935 har fornl√§mningen kantkedja, delvisraserad, intill 0.1 m h, av 0.2-0.3 m l stenar, vilka ej kundehittas 1985, d√• den m-h√∂ga markfloran f√∂rsv√•rade besiktningen.Omr√•det skyltat med RA√Ą:s us-skylt och v√•radt, men endast vid nr1-2. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Spelvik socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Mycket svag √ĖS√Ė-sluttning i sedimentmark. Hagmark med enstakaenbuskar. Obetad."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 22 m S om åkerhörn och 3 m V om åkerkant (N-S). Nr 4 1 m Vom åkerkant (N-S)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.902747
Longitud: 17.095478
Lämnings-ID: L1984:9362
Riksantikvarieämbetets ID: Spelvik 39:1
Sveriges runinskrifter: Sö165 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Grinda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn: Grindastenen 1
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Spelvik
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/157a676c-06be-4679-8053-7d9aa662aadb