Runsten Sö48, L1984:8986 i Stigtomta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vígleikr ok Kjúli/Gylli ok Helgi ok Ígulfastr, þeir reistu stein eptir Þorbjôrn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1.2 m h och 0.57 m br med avrundat toppartiinmurad i långhusets S yttervägg med långsidan liggande utmedmarkytan (Ö-V) med toppartiet åt Ö och runskrift åt S ifyllt medrött.Ca 1 m SÖ om runstenen är på stolpe uppsatt en upplysningsskyltmed översättning av runorna enligt följande: "Viglek och Gylleoch Helge och Igulfast de reste stenen efter Torbjörn". Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stigtomta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1.4 m V om S sidoskeppet i långhusets S yttervägg."
Vill du se flera runstenar i Stigtomta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.795539
Longitud: 16.791756
Lämnings-ID: L1984:8986
Riksantikvarieämbetets ID: Stigtomta 20:1
Sveriges runinskrifter: Sö48, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Stigtomta kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Stigtomta
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8986