Runsten L1984:7705 i Nyköping 🇬🇧
Även känd som Släbrostenarna
Foto av Runsten L1984:7705 i Nyköping
Foto av Runsten L1984:7705 i Nyköping
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirfastr, Eistfari reistu stein þenna eptir Freystein, fôður sinn, ok at Rang/Vagn/Ranga, bróður sinn. ... uinurniR. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av grå granit, 1,13 meter hög, 1,52 meter bred (NNÖ-SSV) och 0,26 meter tjock. Runhöjd 6-15 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nyköpings socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack, småkullig morän- och sedimentmark S om å och N omsedimentmark. Skogsmark och hagmark, intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om och invid Nyköpingsån, NV om och intill åkerkant (NNÖ-SSV). - - Runstenen är belägen i gravfältets N kant S om en häll som skjuter ut i ån. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.770368
Longitud: 16.971288
Lämnings-ID: L1984:7705
Riksantikvarieämbetets ID: Nyköping 5:3
Sveriges runinskrifter: Sö45 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Stora släbro
Placering: Flyttades 1935 tillbaka till sin ursprungliga plats vid Släbro.
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Släbrostenarna
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Nyköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dc1fd80b-e8bf-4771-9672-0ff1f814d209