Runsten L1984:6959 i Nyköping 🇬🇧
Även känd som Släbrostenarna
Foto av Runsten L1984:6959 i Nyköping
Foto av Runsten L1984:6959 i Nyköping
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hámundr, Ulfr reistu stein þenna eptir Hrólf, fôður sinn, Eybjôrg at ver sinn. Þeir áttu bý Sleðabrú, Freysteinn, Hrólfr, þróttar þegnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av grå gnejs, 1,78 meter hög, 0,65 meter bred (NNÖ-SSV) och 0,1-0,2 meter tjock. Runnhöjd 7-15 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ. Imålad med röd färg."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nyköpings socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack, småkullig morän- och sedimentmark S om å och N omsedimentmark. Skogsmark och hagmark, intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"S om och invid Nyköpingsån, NV om och intill åkerkant (NNÖ-SSV). - - Runstenen är belägen i gravfältets N kant S om en häll som skjuter ut i ån."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.770477
Longitud: 16.971247
Lämnings-ID: L1984:6959
Riksantikvarieämbetets ID: Nyköping 5:2
Sveriges runinskrifter: Sö367 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Släbro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Släbrostenarna
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Nyköpings
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/11d4a7db-05d3-401b-a730-648b089fd4ce