Runsten Sö46, L1984:6932 i Nykyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Áskell ok Gnauðimaðr(?) reistu stein þenna at bróður sinn Sverra(?), er varð dauðr á Englandi. Kuml gerðu þetta Ketill ok Spakr(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten i granit, 2.8 m h, 1 m br och 0.1-0.2 m tj. Runhöjd 9-11cm. Ristningen vetter mot SÖ. Stenen som lutar något åt NV ärplacerad i en stenblandad jord hög, 4 m diam och 0.6 m h.Flyttad från Hormesta gård. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nykyrka socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Parkeringsplats."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Nykyrka socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.83108
Longitud: 16.745584
Lämnings-ID: L1984:6932
Riksantikvarieämbetets ID: Nykyrka 54:1
Sveriges runinskrifter: Sö46, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Hormesta
Placering: Nu vid kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Stack (S); Kättil 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Nykyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:6932