Runsten L1984:6866 i Nykyrka ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:6866 i Nykyrka
Foto av Runsten L1984:6866 i Nykyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"HrŇďr√≠kr ger√įi kuml √ĺetta eptir √Āsmund, son sinn. Hann er grafinn √° Gotlandi/kumli hreyr uart/fart at HrŇďr√≠ks son. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m h√∂g, 0,3-0,7 meter bred (N√Ė-SV) och 0,3 meter tjock. Runh√∂jd 6-11 cm. Ristningen vetter mot S√Ė. P√• NV sidan √§r ett kors."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nykyrka socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av bergsrygg. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På den något avplanade toppen av Nykyrka 26:1, Röse."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.844077
Longitud: 16.750931
Lämnings-ID: L1984:6866
Riksantikvarieämbetets ID: Nykyrka 26:2
Sveriges runinskrifter: Sö47 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vålsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Nykyrka
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a2ca68a0-595b-44df-88c0-363f9e6b4a1a