Runsten Sö47, L1984:6866 i Nykyrka
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hrœríkr gerði kuml þetta eptir Ásmund, son sinn. Hann er grafinn á Gotlandi/kumli hreyr uart/fart at Hrœríks son. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,4 m hög, 0,3-0,7 meter bred (NÖ-SV) och 0,3 meter tjock. Runhöjd 6-11 cm. Ristningen vetter mot SÖ. På NV sidan är ett kors."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Nykyrka socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön av bergsrygg. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På den något avplanade toppen av Nykyrka 26:1, Röse."
Vill du se flera runstenar i Nykyrka socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.844077
Longitud: 16.750931
Lämnings-ID: L1984:6866
Riksantikvarieämbetets ID: Nykyrka 26:2
Sveriges runinskrifter: Sö47, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vålsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Nykyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:6866