Runsten SöNOR1997;26, L1984:6436 i Ludgo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... reisti stein ... eptir ... §B ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, fragment av, 0,58 m h, 0,29 m br och 0,18 m tj. Mörkgrå finkornig gnejs. Ristat på två sidor, framsidan och höger smalsida. Endast orden "reste stenen efter" går att uttyda. Fragmentet hittades i augusti 1957 av dåvarande lantbrukaren på Edeby gård, Alf Lord, vid ombyggnad av huvudbyggnaden. Fragmentet låg under en av husets mellanväggar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Trädgård, strax V om huvudbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.921326
Longitud: 17.050032
Lämnings-ID: L1984:6436
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 188:1
Sveriges runinskrifter: SöNOR1997;26,
Plats: Edeby
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gnejs med inslag av kvarts och glimmer
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:6436