Runsten SöFv1948;295, L1984:6223 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Halfdan reisti stein þenna at Ragnvald, fôður sinn, ok Dan, bróður sinn, þróttar þegna. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Rev inv 1985:Runsten, ganit, 2.2 m h, 0.65-0.8 m br (ÖNÖ-VSV) och 0.3-0.5 mtj. Ristningen mot NNV. Runhöjd i regel9-12 cm. Runstenen är lagad på flera partier, senast år 1973.Intill stenen är RAÄ:s upplysningsskylt med texten: Runsten medinskrift från 100-talet e.kr.\Halrdan reste denna sten efter Ragnvald, sin fader, och Dan sinbroder, dugunde mön\Inskriftens sista rad är delvisskrivet med lönnrener. Stenenhittades 947 under grävningar på präsgårdens källare. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsrondell i anslutning till väg och parkering invid kyrka ochkyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"29 m NÖm NÖ hörnet av hus."
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.743665
Longitud: 16.738426
Lämnings-ID: L1984:6223
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 60:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;295,
Plats: Prästgården
Placering: Rest på kyrkogården.
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:6223