Runsten SöFv1948;293, L1984:6219 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... sinn ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, grå granit förvarat i vapenhuset i Lundaka,0.5x0.4 m st och 0.35 m h. Påden ut mot rummet vända sidan ärfragment av runor, runhöjd 10-12 cm. Fragmentet är emellertidvänt upp och ner med numera nedåt! Skiss i inv handl.Fragment upptäcktes först år 1926, då det påträffades ilagårsmuren, refter det placerades under tomtrappan, där detföll i glömska. Fragmentet återtäcktes 1947.Undersökning vid sakristian påvisade kulturlager av förhistoriskkaraktär (dnr 5751/88 och 6988/88 , Rapport)- Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I vapenhuset i Lunda ka."
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.743076
Longitud: 16.738826
Lämnings-ID: L1984:6219
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 210:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;293,
Plats: Lunda kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:6219