Runsten SöFv1948;289, L1984:5901 i Ludgo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ástríðr lét gera kuml þessi at Ônund ok Ragnvald, son sinn. Urðu dauðir í Danmôrku, váru ríkir á Rauningi ok snjallastir í Svíþjóðu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,93 m h, intill 1,9 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj. Runhöjd 7-11 cm. Ristningen vetter åt ÖSÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flackt område vid bäck. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6,5 m SSV om runsten (RAÄ-nr Ludgo 59:1)."
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.926742
Longitud: 17.099382
Lämnings-ID: L1984:5901
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 59:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;289,
Plats: Aspa bro, löten
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5901