Runsten L1984:5887 i Ludgo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:5887 i Ludgo
Foto av Runsten L1984:5887 i Ludgo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"H√©r stendr steinn at g√≥√įan Ňípis arfa ok √ě√≥runnar, Gyllu br√≥√įur. Gu√į hjalpi √īnd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,1 m h, 0,9 m br vid basen (N-S) och intill 0,6 m tj. Runhöjd, 7-11 cm. Ristningen vetter åt V."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack mark. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m √Ė om v√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.925563
Longitud: 17.098922
Lämnings-ID: L1984:5887
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 61:1
Sveriges runinskrifter: Sö138 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Aspa
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9f4ea171-b74b-48c3-9c1d-7a6eb30e1a8e