Runsten Sö137, L1984:5886 i Ludgo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Þóra reisti stein þenna at Œpi, bónda sinn. §BP Steinn þessi stendr at Œpi á þingstaði at Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla, sá þar sonr þat ... §BQ Steinn þessi stendr at Œpi á þingstaði at Þóru ver. Hann vestarla væknti(?) karla. ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,05 m h, 0,95 m br vid basen (Ö-V), avsmalnande uppåt och med insvängd sida i VNV, samt intill 0,55 m tj. Runhöjd. Ristningsytor mot NNÖ och SSV."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack mark. Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m SSV om gårdsuppfart, 20 m VSV om Ludgo 61:1. "
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.92546
Longitud: 17.098633
Lämnings-ID: L1984:5886
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 61:2
Sveriges runinskrifter: Sö137, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Aspa
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5886