Runsten L1984:5670 i Lunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:5670 i Lunda
Foto av Runsten L1984:5670 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ger√įu skipv√īr√į ... drepinn(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0.62 m h, 0.43 m br (SS√Ė-NNV) och intill 0.15 mtj. runradens bredd 13 cm.Skiss i inv handl. Runstensfragmentet st√•r l√∂st uppst√§llt p√• ettfundament av cement.Runstensfragmentet hittades 1942 vid S h√∂rnet av annanekonomibyggnad ca 15 m VSV om f√∂reg√•ende av Tage Sk√•lb√§ck.Enligt homom hade det tidigare varit trappsten. ursprungligplats ok√§nd. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag N-sluttning av moränbacke i sedimentmark. Tomtmark,gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3.5 m VNV om S hörnet av ekonomibyggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.733057
Longitud: 16.732351
Lämnings-ID: L1984:5670
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 74:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;291
Plats: Giberga
Placering: Giberga gårdsplan
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1d751640-ad4e-42e6-9308-1fe351abc290