Runsten SöFv1948;291, L1984:5670 i Lunda
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... gerðu skipvôrð ... drepinn(?) "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0.62 m h, 0.43 m br (SSÖ-NNV) och intill 0.15 mtj. runradens bredd 13 cm.Skiss i inv handl. Runstensfragmentet står löst uppställt på ettfundament av cement.Runstensfragmentet hittades 1942 vid S hörnet av annanekonomibyggnad ca 15 m VSV om föregående av Tage Skålbäck.Enligt homom hade det tidigare varit trappsten. ursprungligplats okänd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lunda socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag N-sluttning av moränbacke i sedimentmark. Tomtmark,gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3.5 m VNV om S hörnet av ekonomibyggnad."
Vill du se flera runstenar i Lunda socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.733057
Longitud: 16.732351
Lämnings-ID: L1984:5670
Riksantikvarieämbetets ID: Lunda 74:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;291,
Plats: Giberga
Placering: Giberga gårdsplan
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5670