Runsten Sö140, L1984:5528 i Ludgo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Sandarr reisti stein eptir Jóar/Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara. Síði(?) Þórr(?). §Q Sandarr reisti stein eptir Jóar/Ívar, frænda sinn. Engi fœðir son snjallara í Svíþjóðu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, röd gnejs, 1.8 m h, intill 0.75 m br (N-S) och intill0.3 m tj. Runhöjd 7-11 cm. Ristningen vetter åt V. Sö 140.3.5 m ÖNÖ om nr 1 är:2) Runsten, grå gnejs, 1.6 m h, intill 1.85 m br vid basen (N-S),uppåt avsmalnande mot rundad överdel samt 0.2 m tj. Runhöjd 6-12cm. Ristningen vetter åt V. Runstenen lutar 15 grader åt Ö.Vid 1958 års inv. var nr 1 rest på N sidan om vägen, 12 m ÖSÖ omnr 2. Enl. excerpt omplacerades stenen till sitt nuvarande lägei början av 1970-talet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dalsänka invid å och väg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 10 m NÖ om å, 2 m SSÖ om väg."
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.923604
Longitud: 17.054197
Lämnings-ID: L1984:5528
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 80:1
Sveriges runinskrifter: Sö140, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Korpbron, jursta ägor
Placering: Står 3,5 m VSV om Sö 139.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5528