Runsten Sö131, L1984:5303 i Lid
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Spjóti, Halfdan, þeir reistu stein þenna eptir Skarða, bróður sinn. Fór austr heðan með Ingvari, á Serklandi liggr sonr Eyvindar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,6 m h, 0,8 m br (NNV-SSÖ), avsmalnande mot toppen och 0,35 m tj. Ristningen vetter åt ÖNÖ. Runhöjd 7-11 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S änden av låg moränrygg. Åkerimpediment."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om väg, 7 m NV om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.903127
Longitud: 16.961053
Lämnings-ID: L1984:5303
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 22:1
Sveriges runinskrifter: Sö131, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5303