Runsten L1984:5303 i Lid ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:5303 i Lid
Foto av Runsten L1984:5303 i Lid
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Spj√≥ti, Halfdan, √ĺeir reistu stein √ĺenna eptir Skar√įa, br√≥√įur sinn. F√≥r austr he√įan me√į Ingvari, √° Serklandi liggr sonr Eyvindar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gr√• granit, 1,6 m h, 0,8 m br (NNV-SS√Ė), avsmalnande mot toppen och 0,35 m tj. Ristningen vetter √•t √ĖN√Ė. Runh√∂jd 7-11 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S änden av låg moränrygg. Åkerimpediment."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m S om väg, 7 m NV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.903127
Longitud: 16.961053
Lämnings-ID: L1984:5303
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 22:1
Sveriges runinskrifter: Sö131 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lundby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/0dc68ab6-07ff-4721-804d-ae5c3c9afc84