Runsten L1984:507 i Husby-Oppunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:507 i Husby-Oppunda
Foto av Runsten L1984:507 i Husby-Oppunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,9 m h, 1,1 m br (N-S) och intill 0,4 m tj. Runh√∂jd 7-8 cm. Ristningen vetter mot V. Stenen √§r flyttad till platsen och har tidigare st√•tt N om Ramsta g√•rd. Ristningen tolkas: "√Ėda och Inga och √Ąrendis, den tredje hava gjort sten efter Sven, sin fader och efter Gudfast, sin broder. Han var son till √Ėda." Omedelbart intill och V om runsten ligger en flat sten, 1 m l och 0,45 br."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Oppunda socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Park, tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m √ĖS√Ė om S√Ė knuten av herrg√•rdsbyggnad."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.909845
Longitud: 16.814125
Lämnings-ID: L1984:507
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Oppunda 28:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Husby-Oppunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c64c40bf-08d6-4196-b6b1-5b72dc0381c5