Runsten Sö132, L1984:4693 i Lid
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þrúðrún reisti(?) stein at fôður sinn Bjôrn í Sôndum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kvartsidhaltig granit, 1.2 m h enl. 1:a gångsinv., vidrev. inv. tillfället endast 1.0 m synlig höjd, 0.8 m br(ÖNÖ-VSV), intill 0.3 m tj. Ristningen vetter st SSÖ. Rundhöjden7.5-9 cm. Rustenen lutar ca 20 grader åt S. Runt stenen harlagts upp odlingssten. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt VSV-sluttande sedimentmark. Åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m N om åkerkant."
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.915784
Longitud: 17.024038
Lämnings-ID: L1984:4693
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 25:1
Sveriges runinskrifter: Sö132, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Sanda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4693