Runsten L1984:4630 i Lid ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:4630 i Lid
Foto av Runsten L1984:4630 i Lid
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bj√īrn reisti stein √ĺenna eptir Helga, br√≥√įur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gr√• granit, 0.7x0.6 m synlig storlek (NNV-SS√Ė).Inmurad i kyrkog√•rdsportens S del. Ristningen vetter √•t VSV.Cirkelformad runslinga. Runh√∂jd 7.5 cm 0.1 m S om nr 1 √§r2) Runsten, r√∂daktiga sandsten, 1.45 m h, 0.18 m br (NNV-SS√Ė) och0.12 m tj. Stenen √§r f√§stad med kramper vid kyrkog√•rdsporten och-muren. Ristningen vetter √•t VSV. Runh√∂jd 7.5 -10 cm. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m √ĖS√Ė korets S√Ė h√∂rn, samt vid S√Ė h√∂rnet av √Ė porten ikyrkg√•rdsmuren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.911937
Longitud: 16.990885
Lämnings-ID: L1984:4630
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 7:1
Sveriges runinskrifter: Sö129 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lids kyrkogårdsport
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9ac53172-52e5-4721-94de-e0b12ee38973