Runsten Sö129, L1984:4630 i Lid
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn reisti stein þenna eptir Helga, bróður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, grå granit, 0.7x0.6 m synlig storlek (NNV-SSÖ).Inmurad i kyrkogårdsportens S del. Ristningen vetter åt VSV.Cirkelformad runslinga. Runhöjd 7.5 cm 0.1 m S om nr 1 är2) Runsten, rödaktiga sandsten, 1.45 m h, 0.18 m br (NNV-SSÖ) och0.12 m tj. Stenen är fästad med kramper vid kyrkogårdsporten och-muren. Ristningen vetter åt VSV. Runhöjd 7.5 -10 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränhöjd. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7 m ÖSÖ korets SÖ hörn, samt vid SÖ hörnet av Ö porten ikyrkgårdsmuren."
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.911937
Longitud: 16.990885
Lämnings-ID: L1984:4630
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 7:1
Sveriges runinskrifter: Sö129, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lids kyrkogårdsport
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4630