Runsten Sö371, L1984:4430 i Ludgo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensfragment, grå kalksten, 0.5x0.4 m st, inmurat i väggenmed 0.02 m synlig tj. Ornament utan skrift.Under nr 1 är:2) Runstensfragment, röd sandsten, 0.5x0.48 m, inmurat i väggenmed 0.02 m synlig tj. Runhöjd, 7-11 cm.Båda fragmenten är inmurade i vapenhusets vägg NNÖ om dörrenmellan vapenhus och kyrkorummet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrkans vapenhus."
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.916233
Longitud: 17.133282
Lämnings-ID: L1984:4430
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 36:1
Sveriges runinskrifter: Sö371, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ludgo kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4430