Runsten L1984:4430 i Ludgo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:4430 i Ludgo
Foto av Runsten L1984:4430 i Ludgo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensfragment, gr√• kalksten, 0.5x0.4 m st, inmurat i v√§ggenmed 0.02 m synlig tj. Ornament utan skrift.Under nr 1 √§r:2) Runstensfragment, r√∂d sandsten, 0.5x0.48 m, inmurat i v√§ggenmed 0.02 m synlig tj. Runh√∂jd, 7-11 cm.B√•da fragmenten √§r inmurade i vapenhusets v√§gg NN√Ė om d√∂rrenmellan vapenhus och kyrkorummet. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrkans vapenhus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.916233
Longitud: 17.133282
Lämnings-ID: L1984:4430
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 36:1
Sveriges runinskrifter: Sö371 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ludgo kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bef73c04-5149-4f22-b868-3944eb6cb936