Runsten L1984:4429 i Ludgo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:4429 i Ludgo
Foto av Runsten L1984:4429 i Ludgo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gu√įmundr ok G√≠sla √ĺau l√©tu gera br√ļ. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, r√∂d sandsten, 1.15 m h, 0.7 m br (N√Ė-SV) och0.15-0.25 m tj. Runh√∂jd, 8-13 cm. Ristningen vetter √•t VNV.Runstenen avslagen oc sammanfogad p√• mitten. P√•tr√§ffades 1937 ikyrkans grund.4.5 m SSV om nr 1 √§r:2) Runsten, r√∂d sandsten, 0.92 m h, 0.7 m br (N√Ė-SV) coh 0.1-0.15m tj. Runh√∂jd, 7-12 cm. Ristningen vetter √•t VNV. Runstenenlutar n√•got mot muren. Runstenens √∂versta del saknas (S√∂ 134). Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 1.5 m N om ingången i kyrkogårdsmuren, 0.2 m NV om muren."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.916627
Longitud: 17.132799
Lämnings-ID: L1984:4429
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 35:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;282
Plats: Ludgo kyrka
Placering: Utanför kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/70c64e6b-f382-4960-95fd-bc3eab295d1d