Runsten SöFv1948;282, L1984:4429 i Ludgo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðmundr ok Gísla þau létu gera brú. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, röd sandsten, 1.15 m h, 0.7 m br (NÖ-SV) och0.15-0.25 m tj. Runhöjd, 8-13 cm. Ristningen vetter åt VNV.Runstenen avslagen oc sammanfogad på mitten. Påträffades 1937 ikyrkans grund.4.5 m SSV om nr 1 är:2) Runsten, röd sandsten, 0.92 m h, 0.7 m br (NÖ-SV) coh 0.1-0.15m tj. Runhöjd, 7-12 cm. Ristningen vetter åt VNV. Runstenenlutar något mot muren. Runstenens översta del saknas (Sö 134). Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Invid kyrkogården."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1 1.5 m N om ingången i kyrkogårdsmuren, 0.2 m NV om muren."
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.916627
Longitud: 17.132799
Lämnings-ID: L1984:4429
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 35:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;282,
Plats: Ludgo kyrka
Placering: Utanför kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4429