Runsten L1984:4168 i Lid ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:4168 i Lid
Foto av Runsten L1984:4168 i Lid
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Etti reist stein √ĺenna eptir Atta, hj√ļ(?) Spinku(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sentida,1.3 m h, 0.6 m br (SS√Ė-NNV) och 0.3 m tj.Runh√∂jd 5-8 cm. Ristning vetter √•t V. 1700-talsristning. Stenenupprest i plockning av sm√•sten. Runstenen ger ett √•lderdomlingtintryck. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S√Ė √§nde mor√§nrygg (NV-S√Ė) Hagmark, blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NV √•kerh√∂rn, 2.5 m N√Ė √•kerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.906648
Longitud: 16.969068
Lämnings-ID: L1984:4168
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 37:1
Sveriges runinskrifter: Sö133 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Väringe
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: √Ąsbj√∂rn 3 ? (S) [ej √Ąsbj√∂rn, Williams manus]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bd6297c2-b2ac-4571-9ea9-38790bba2989