Runsten L1984:4117 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:4117 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:4117 i Runtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gr√• granit, 1.55 m h, 1.15 m br (N√Ė-SV), avsmalnandeupp√•t och 0.55 m tj. Runh√∂jd 7-20 cm. Ristningen vetter mot NV.Texten skadad i √∂vre v√§nstra kanten. Im√•lad med r√∂df√§rg. Skyltadmed RA√Ą:s us-skylt. S√Ė158.2) Platsen f√∂r nr 1, d√§r den stod vid inv 1958 och hittadesliggande, n√§stan helt √∂vertorvad av mark√§garen Claes Wid√©n,√Ąrsta, √•r 1951 och √•r 1953 restes ca 30 m fr√•n fyndplatsen. 1984flyttad till nuvarande plats. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Nr 1: Moränplatå V om sedimentmark. Hagmark intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 10 m S√Ė om v√§g (N√Ė-SV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.860906
Longitud: 17.029067
Lämnings-ID: L1984:4117
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 1:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/84818a27-ca59-4a4c-855d-79f6098a55bf