Runsten L1984:3775 i Runtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, rödaktig granit, 1.4 m h, 0.7 m br (N-S) och 0.27 mtj. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot V och N (ristning påen bred- och en smalsida). Imålad med rödfärg. Ihopsatt medcement av flera delar. En del saknas i S. SÖ 149. Flyttad tillkrykan år 1929 från Kungsberga, där den stått sedan 1600-talet,då den nämns första gången (se RAÄ-nr 62).0.7 m S om nr 1 är:2) Runsten, grå granit, 1 m h, 1.15 m br (N-S) och 0.33 m tj.Runhöjd 6-9 cm. Ristningen vetter mot V. Imålad med rödfärg.Stenen lutar svagt mot Ö. SÖ 143.Upptäcktes på 1600-talet (1683) i kyrkmuren.0.7 m S om nr 2 är:3) Runsten, fragmentarisk, grå granit, 0.7 m h, 0.65 m br (NÖ-SV)och intill 0.35 m tj. Runhöjd 11 cm. Ristningen vetter mot VNV.Imålad med rött. Övre delen saknas. Starkt lutande mot ÖSÖ. SÖnr 152 (?). Hittad i Membro på 1800-talet, kom till kyrkan år1930, enl en av de båda skyltarna, varav en RAÄ:s som finns påplatsen. Enl andra skylten kommer stenen från Snesta. Stenen hartroligen urspr stått vid RAÄ-nr 217 i Runtuna (Membro) och på1800-talet hamnat vid RAÄ-nr 64 i Spelviks sn (Snesta) därfragment av troligen samma sten hittats 1981.4) runsten, plats för, funnen i maj år 1864, under planstenarnavid S flygelns tröskel. Sågs senast år 1889, enl I Schnell. SÖ372. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag N-sluttning av flack bergshöjd. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 9 m SSÖ om vägkant (NNÖ-SSV) och 2.5 m SSV omkyrkogårdsport."
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.891102
Longitud: 17.043453
Lämnings-ID: L1984:3775
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 63:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:3775