Runsten Sö159, L1984:3473 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ingjaldr ok Ôlvir reistu stein þenna at Þorbjôrn, fôður sinn. Hann vestr hefir of verit lengi. Hrœríkr(?), Guðmundr(?), biu. Gunnleifr hjogg rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödaktig granit, 2.26 m h synligt, 1.05 m br (ÖNÖ-VSV)och 0.15-0.45 m tj. Runhöjd 8-13 cm. Ristningen vetter mot NNV.Lätt vittringsskadad text. Imålad med rödfärg. Borde skyltas.SÖ 159.Påträffad på denna plats år 1863. Restes här 1864. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖNÖ-sluttande sedimentmark SV om väck. Vägren intillåkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m SSÖ om väg (körbanan) (ÖNÖ-VSV) och 22 m VSV om dikes (ochägogräns) möte med väg."
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.867534
Longitud: 17.041134
Lämnings-ID: L1984:3473
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 18:1
Sveriges runinskrifter: Sö159, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Österberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnlev 1 (S) (och Rörik (S) och Gudmund (S) enligt äldre läsning)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:3473