Runsten L1984:3385 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:3385 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:3385 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... Ingjaldr(?) √ĺeir reistu stein ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ungef√§r platsen f√∂r p√• 1600-talet "Uthi Skarp√•ker och S√∂derg√•rden" och "Skarp√•kers Tryskel". (S√Ė 153)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.868552
Longitud: 17.051193
Lämnings-ID: L1984:3385
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 294:1
Sveriges runinskrifter: Sö153 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skarpåker
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7445ec93-6ee7-4fb4-8c38-a633ad3393cf