Runsten Sö153, L1984:3385 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... Ingjaldr(?) þeir reistu stein ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ungefär platsen för på 1600-talet "Uthi Skarpåker och Södergården" och "Skarpåkers Tryskel". (SÖ 153)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.868552
Longitud: 17.051193
Lämnings-ID: L1984:3385
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 294:1
Sveriges runinskrifter: Sö153, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Skarpåker
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:3385