Runsten L1984:3384 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:3384 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:3384 i Runtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, platsen f√∂r, se RA√Ą-nr 124. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.871611
Longitud: 17.125086
Lämnings-ID: L1984:3384
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 228:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/83a86c99-976d-4311-b020-16104d2350cd