Runsten L1984:3241 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:3241 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:3241 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... reistu stein at √ěor... ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravf√§lt, 100x35-60 m (NNV-SS√Ė), best√•ende av 29 fornl√§mningar.Dessa utg√∂rs av 4 h√∂gar och 25 runda stens√§ttningar.H√∂garna √§r 6-9 m diam och 0.6-0.7 m h. Ett par har i ytan enstakastenar, 0.2-0.4 m st. En har helt, en delvis kantkedja, 0.1-0.3m h av 0.2-0.8 m l stenar. Tre √§r yt- eller kantskadade.De runda stens√§ttningarna √§r 3.5-8 m diam och 0.1-0.5 m h, ettpar h√∂gliknande. √Ėvertorvade, n√•gra med i ytan eller kantenenstaka stenar, 0.1-0.5 m st. En har i mitten en rest sten(n√•got l√∂s), 0.6x0.3 m (N-S) och 0.7 m h. En, i S√Ė, harmittsten, 0.3 m st och, 0.05 m h. Flera √§r yt- ellerkantskadade.N√•gra i S √§r otydliga.Gravf√§ltet √§r i SV delen skadat av √§ldre bebyggelse (husgrundefter ladug√•rd).Bev√§xt med barrtr√§d samt n√•gra bj√∂rkar och aspar. Kortbetat.I Runtuna skola f√∂rvaras lerklining fr√•n en gravh√∂g vidLillg√•rden, Kungsberga, uppgr√§vd 1874, s√§kerligen RA√Ą-nr 62.2) Runsten, bel√§gen p√• en grav i S√Ė kanten av gravf√§ltet, √§rfragmentarisk, 0.63 m h, 0.51 m br (N√Ė-SV) och 0.23 m tj.Runh√∂jden √§r 5-7 cm. Ristningen, ej im√•lad, vetter mot S√Ė.Fragmentet har varit fastsatt med cement p√• graven, men l√•gkullfallen vid rev inv 1985. Den restes igen av inventeraren enltidigare beskrivning.Den √§r troligen av granit, bl√•gr√• och utg√∂r √∂vre delen avrunstenen, hittad h√§r √•r 1897 enl Brate, √•r 1886 enl S√∂derbergoch I Schnell, d√• en stuga revs. S√Ė 150.√Ąven rustenen S√Ė 149, vid kyrkan (RA√Ą-nr 63:1) sedan 1929, stodvid Kungsberga dessf√∂rinnan. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"N delen av morän- och bergshöjdskrön i sedimentmark NV om sjö.Skogsmark (i S hagmark), (barrskog), intill tomtmark ovanåkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m V om åkerhörn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.890144
Longitud: 17.055973
Lämnings-ID: L1984:3241
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 62:2
Sveriges runinskrifter: Sö150 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Kungberga
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/7ac55c21-8c90-418a-b5f8-c77dae679808