Runsten L1984:3105 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:3105 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:3105 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěj√≥√įulfr, B√ļi, √ĺeir reistu stein √ĺenna at Farulf, f√ī√įur sinn. Hann var enda√įr austr √≠ G√īr√įum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grovkornig, gr√•vit granit, 2.5 m h, 1 m br (N√Ė-SV) och0.15-0.3 m tj. Runh√∂jd 9-14 cm. Ristningen vetter mot NNV.Runslingan √§r n√•got skadad i √∂vre N√Ė h√∂rnet.Lutar m√•ttligt mot S. Im√•lad med r√∂d f√§rg men till stor delbortflagnad.B√∂r √•nyo im√•las. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N-sluttande sedimentmark S om bäckravin. Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"√Źnvid och N om √•kerkant (√Ė-V) och 5 m V om avloppsdike till b√§cksamt ca 15 m SS√Ė om √§gogr√§ns (√ĖN√Ė-VSV)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.882679
Longitud: 17.091263
Lämnings-ID: L1984:3105
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 33:1
Sveriges runinskrifter: Sö148 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Innberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/778088d0-2bb5-4d68-8586-d922895fc35e