Runsten Sö148, L1984:3105 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þjóðulfr, Búi, þeir reistu stein þenna at Farulf, fôður sinn. Hann var endaðr austr í Gôrðum. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grovkornig, gråvit granit, 2.5 m h, 1 m br (NÖ-SV) och0.15-0.3 m tj. Runhöjd 9-14 cm. Ristningen vetter mot NNV.Runslingan är något skadad i övre NÖ hörnet.Lutar måttligt mot S. Imålad med röd färg men till stor delbortflagnad.Bör ånyo imålas. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt N-sluttande sedimentmark S om bäckravin. Åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ïnvid och N om åkerkant (Ö-V) och 5 m V om avloppsdike till bäcksamt ca 15 m SSÖ om ägogräns (ÖNÖ-VSV)."
Vill du se flera runstenar i Runtuna socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.882679
Longitud: 17.091263
Lämnings-ID: L1984:3105
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 33:1
Sveriges runinskrifter: Sö148, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Innberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:3105