Runsten L1984:3103 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:3103 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:3103 i Runtuna
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂daktig granit, 1,8 m h, 1,35 m br (S-N) och 0,25 m tj. Runh√∂jd 10-13 cm. Ristningen vetter mot √Ė. Im√•lad med r√∂df√§rg. Lutar svagt mot √Ė. F√∂rsedd med RA√Ą:s upplysningsskylt. Stenen hittades √•r 1883 invid v√§gen till Treh√∂rningen i Skarp√•kers g√§rde. Flyttades till Lind√∂ ca 1883, och restes p√• nuvarande plats √•r 1928.Troligen en av tv√• √•r 1683 i Skarp√•ker omn√§mnda runstenar."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S kanten av flack moränhöjd. Tomtmark (parkanläggning)."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m VSV om uppfartsv√§g till Lind√∂ herrg√•rd (NNV-SS√Ė), 7 m √Ė om loge och 14 m NV om v√§gsk√§l."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.905096
Longitud: 17.026441
Lämnings-ID: L1984:3103
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 71:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5589d54d-a4be-4ec3-b9b6-1711e661c263