Runsten L1984:3090 i Runtuna ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:3090 i Runtuna
Foto av Runsten L1984:3090 i Runtuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"¬ßA Nesbj√īrn, sonr Spars/Sp√īrs, reisti stein eptir Svein, br√≥√įur sinn, √ĺr√≥ttar √ĺegn. ¬ßP iunu unut nit nb st ai ¬ßQ uini nin nn nb s ai ¬ßB stein eptir Svein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, r√∂dgr√• granit, 1.48 m h, intill 0.68 m br (S√Ė-NV) vidbasen, och 0.24 m tj. Runh√∂jd 5.5-26 cm. Ristningen vetter mot√ĖN√Ė och NNV. Delvis im√•lad med avflagnande r√∂df√§rg. √Ėvre delenavslagen med text delvis borta.Flyttad till nuvarande plats 15/7 1961 fr√•n RA√Ą-nr 228. Enl IvarSchnells (1961) analys torde stenens ursprungliga fyndplatsvarit ca 50 m S om nuvarande plats. Enl S√Ė hittades den dock vidN sidan av sundet mellan Runnviken och Sundbysj√∂n, vilket bordevara ca 500 m NNV om nuvarande plats. Vid sin inv 1934 s√§gerSchnell sj√§lv att stenen hittades ca 450 m V om L√∂vsund. Vids√∂kandet efter sten f√∂r oml√§ggning av v√§gen √•r 1846 och harsedan dess till √•r 1961 st√•tt vid RA√Ą-nr 228.Den st√•r numera p√• en l√•g rest av den gamla v√§gbanken nedanf√∂rnya v√§gen. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Runtuna socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant intill sankmark och å."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4.5 m VSV om (k√∂rbana av) v√§g (NNV-SS√Ė) och 17 m S om bro."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.869226
Longitud: 17.121294
Lämnings-ID: L1984:3090
Riksantikvarieämbetets ID: Runtuna 124:1
Sveriges runinskrifter: Sö151 (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Lövsund
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Runtuna
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1db1d849-fed0-412a-a67a-bf8289d7e04b