Runsten L1984:1411 i Husby-Oppunda
Foto av Runsten L1984:1411 i Husby-Oppunda
Foto av Runsten L1984:1411 i Husby-Oppunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,3 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Oppunda socken i Nyköping kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Dikeskant, något S-sluttande moränmark. Skogsmark, blandskog."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m V om brukningsväg."
Vill du se flera runstenar i Husby-Oppunda socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.878304
Longitud: 16.821575
Lämnings-ID: L1984:1411
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Oppunda 73:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Husby-Oppunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:1411