Runsten L1984:1212 i Husby-Oppunda ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1984:1212 i Husby-Oppunda
Foto av Runsten L1984:1212 i Husby-Oppunda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rest av, kullfallen, granit, 1 m h, 1,1 m br och 0,25 m tj. Runhöjd 8-11 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Oppunda socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S√Ė-sluttning av mindre mor√§nh√∂jd. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"28 m VSV om åkerkant."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.877279
Longitud: 16.787879
Lämnings-ID: L1984:1212
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Oppunda 79:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Husby-Oppunda
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6875aee4-b066-4b09-9e4d-283b7188ea1d