Runsten Sö49, L1983:731 i Stigtomta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þórðr ok Tóki reistu stein þenna eptir Bysju, fôður sinn. Hann varð dauðr á knerri. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1.8 m h, 0.8 m br (SV-NÖ) och 0.4-0.5 m tj. På den NVbredsidan är inristat och ifyllt med rött. Runhöjd, 9-11 cm.1 m VSV om stenen är på en stolpe uppsatt en metallplatta medupplysningsskrift. Översättningen av runorna lyder enl. denna:Tord och Toke resta denna sten efter Bysja sin fader. Han dog påknarren. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stigtomta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt ÖSÖ-sluttande moränmark NV om sedimentmark. Tomtmark (glestbeväxt med div. lövträd, ek) i anslutning till åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4.5 m SÖ om gårdsväg, 24 m SÖ om utbyggnad av uthus ÖSÖ hörn."
Vill du se flera runstenar i Stigtomta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.805363
Longitud: 16.706229
Lämnings-ID: L1983:731
Riksantikvarieämbetets ID: Stigtomta 113:1
Sveriges runinskrifter: Sö49, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Ene
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Stigtomta
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:731