Runsten Sö75, L1983:7131 i Vrena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Nennir ok Tíðkumi reistu stein at Ulf, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,5 m l, 0,5 m br och 0,25 m tj. Runhöjd 8-10 cm. Stenen är inmurad (liggande) i kyrkans mur."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vrena socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Inmurad i SV hörnet av kyrkans mur."
Vill du se flera runstenar i Vrena socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.860165
Longitud: 16.700493
Lämnings-ID: L1983:7131
Riksantikvarieämbetets ID: Vrena 1:1
Sveriges runinskrifter: Sö75, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Vrena kyrka
Placering: Inmurad i kyrkans västra ända.
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Vrena
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7131