Runsten SöFv1954;19, L1983:7130 i Vrena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Krist biðja ... ... ... ... ... fôður sinn ... ... sinn helga(?). "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, kalksten. 0,8x0,65 m st och 0,08 m tj. Runhöjd 5-8 cm. I kanterna och speciellt i ett av hörnen är ytpartiet på stenen bortslaget så att runinskriften är borta. Kisthäll?"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Vrena socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan, 1 m N om altaret."
Vill du se flera runstenar i Vrena socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.860234
Longitud: 16.700778
Lämnings-ID: L1983:7130
Riksantikvarieämbetets ID: Vrena 1:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1954;19,
Plats: Vrena kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödbrun kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Vrena
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7130