Runsten Sö374, L1983:5335 i Tystberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét reisa stein eptir Manna/Mána, Myskju bróður. Styfjaldr(?) risti rúnar ... fullgóðan fôður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tystberga socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Tystberga socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.865797
Longitud: 17.272965
Lämnings-ID: L1983:5335
Riksantikvarieämbetets ID: Tystberga 103:1
Sveriges runinskrifter: Sö374, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tystberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material:
Runristare: Styvjald (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Tystberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:5335