Runsten Sö172, L1983:4787 i Tystberga
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guð... lét ... ... eptir son sinn. Hjalpi Kristr ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tystberga socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Vill du se flera runstenar i Tystberga socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.867188
Longitud: 17.257432
Lämnings-ID: L1983:4787
Riksantikvarieämbetets ID: Tystberga 105:1
Sveriges runinskrifter: Sö172, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Tystberga kyrka
Placering: I väggen av östra tornmuren.
Föremål: Fragment av runsten
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Tystberga
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4787