Runsten Sö170, L1983:1263 i Svärta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vésteinn, Agmundr, Guðvér, þeir reistu stein at Báulf, fôður sinn, þróttar þegn. Hann með Grikki varð, dó á þeim þá. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,8 meter hög och 0,9 meter bred (N-S) vid basen och 0,4 meter tjock. Runhöjd, 10-17 cm och 2-5 mm djup. Ristningen vetter rakt mot Ö. Stenen är huggen och slipad på alla sidor utom ovansidan. Runstenen är uppallad av flera stenar på V-sidan. Runstenen står i den N delen av Svärta 79:1, gravfält."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Svärta socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svacka i moränhöjd med sediment avlagringar. Skogsmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m V om väg."
Vill du se flera runstenar i Svärta socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.803575
Longitud: 17.114863
Lämnings-ID: L1983:1263
Riksantikvarieämbetets ID: Svärta 80:1
Sveriges runinskrifter: Sö170, (Södermanlands runinskrifter))
Plats: Nälberga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Traen (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Svärta
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:1263