Runsten L1982:8569 i Spelvik ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1982:8569 i Spelvik
Foto av Runsten L1982:8569 i Spelvik
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (S√∂ Fv1982;235), 1.55 m h, 1.17 m br (NNV-SS√Ė) och intill 0.35 m tj. Runh√∂jd 7-10 cm. Ristningen vetter mot √ĖN√Ė. Inskriften sv√•rt ytskadad men tolkas "√Ėger(?) och... ...de l√§to resa stenen efter √Ėpir, sin fader". P√•tr√§ffad av mark√§gare Lennart Eriksson, Viby, 1981-03-31, och rest p√• platsen samma √•r av RA√Ą. Vid arkeologisk unders√∂kning framkom ett stenfundament, vilket visade att och hur stenen ursprungligen varit rest p√• platsen. (RA√Ą nr 5330/81)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Spelvik socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag √ĖS√Ė-sluttning av l√•g, flack berg- och mor√§nh√∂jd N omsedimentdal. H√•rdbetad hagmark intill √•kermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"√Ė om gravh√∂g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.911625
Longitud: 17.080042
Lämnings-ID: L1982:8569
Riksantikvarieämbetets ID: Spelvik 106
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Spelvik
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/6e7e9336-6e45-4fa0-ab3e-9d9a3172b9ce