Runsten L1982:8569 i Spelvik
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten (Sö Fv1982;235), 1.55 m h, 1.17 m br (NNV-SSÖ) och intill 0.35 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Inskriften svårt ytskadad men tolkas "Öger(?) och... ...de läto resa stenen efter Öpir, sin fader". Påträffad av markägare Lennart Eriksson, Viby, 1981-03-31, och rest på platsen samma år av RAÄ. Vid arkeologisk undersökning framkom ett stenfundament, vilket visade att och hur stenen ursprungligen varit rest på platsen. (RAÄ nr 5330/81)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Spelvik socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag ÖSÖ-sluttning av låg, flack berg- och moränhöjd N omsedimentdal. Hårdbetad hagmark intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ö om gravhög."
Vill du se flera runstenar i Spelvik socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.911625
Longitud: 17.080042
Lämnings-ID: L1982:8569
Riksantikvarieämbetets ID: Spelvik 106
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Spelvik
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:8569