Runsten L1982:8515 i Spelvik ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1982:8515 i Spelvik
Foto av Runsten L1982:8515 i Spelvik
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gr√•sten, 0,75x0,55 m (√Ė-V) och intill 0,3 m tj, liggande l√∂st p√• en bergh√§ll. Runh√∂jd 9-20 cm. Ristningen vetter mot N. Im√•lad med r√∂df√§rg, √•r 1985 till st√∂rre delen avflagnad. S√∂ 168. Skyltade med RA√Ą:s upplysningsskylt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Spelvik socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m S om v√§g och 2,5 m √Ė om Spelvik 59:1."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.910286
Longitud: 17.069688
Lämnings-ID: L1982:8515
Riksantikvarieämbetets ID: Spelvik 105
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Spelvik
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d60dc107-9365-4386-9382-eae1d3f695f6