Runsten L1982:8515 i Spelvik
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, gråsten, 0,75x0,55 m (Ö-V) och intill 0,3 m tj, liggande löst på en berghäll. Runhöjd 9-20 cm. Ristningen vetter mot N. Imålad med rödfärg, år 1985 till större delen avflagnad. Sö 168. Skyltade med RAÄ:s upplysningsskylt."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Spelvik socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m S om väg och 2,5 m Ö om Spelvik 59:1."
Vill du se flera runstenar i Spelvik socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.910286
Longitud: 17.069688
Lämnings-ID: L1982:8515
Riksantikvarieämbetets ID: Spelvik 105
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Spelvik
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:8515