Runsten L1982:3209 i Råby-Rönö 🇬🇧
Foto av Runsten L1982:3209 i Råby-Rönö
Foto av Runsten L1982:3209 i Råby-Rönö
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstenen, Sö 164, av röd-grå gnejs, 1,5 m h, intill 1,1 m br (N-S) och 0,1-0,35 m tj. Runhöjd, 8-10 cm. Stilgruppering, RAK. Ornamentiken är ett skepp där masten är ett konstfullt kors. Ristningen vetter mot VNV. Imålad med röd färg, numera till stor del bortflagnad (1985). Belägen i gravfältetet RAÄ-nr Råby-Rönö 2:1s V kant (28 m ÖSÖ om SÖ hörnet på bostadshus). Inskrift: Gudbjörn, Odde, de reste denna sten efter Gudmar, sin fader. Stod manligen i stammen på skeppet, ligger västerut jordad, han som dog. kuþbirn : uti : þaiR r(a)isþu : stan þansi : at : kuþmar : f(a)þur : sin : stuþ : triki:l(a) : i * stafn skibi : likR uistarla uf huln sar tu : Guðbjôrn, Oddi, þeir reistu stein þenna at Guðmar, fôður sinn. Stóð drengila í stafn skipi, liggr vestarla of hulinn(?), sá dó. Guðbiorn, Oddi, þæiR ræisþu stæin þannsi at Guðmar, faður sinn. Stoð drængila i stafn skipi, liggR vestarla of hulinn(?), saR do."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Råby-Rönö socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krön och svag SSÖ-sluttning av moränhöjd med berg i dagen."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.829045
Longitud: 16.935228
Lämnings-ID: L1982:3209
Riksantikvarieämbetets ID: Råby-Rönö 143
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Råby-Rönö
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/449828c4-8907-4c63-955c-a7d854045dff