Runsten L1982:2515 i Bärbo
Foto av Runsten L1982:2515 i Bärbo
Foto av Runsten L1982:2515 i Bärbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 161, sandsten, 1 m h, 0,34-0,36 m br (NNV-SÖ) och 0,17 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Stilgruppering: RAK. Ristningen vetter mot VSV. Bör imålas. "... reste stenen efter Torer, sin broder, skeppsförare god." ----- : risti : stin : at : þuri : buruþ(u)(r) sin : sturman * kuþan ... reisti stein at Þóri, bróður sinn, stýrimann góðan. ... ræisti stæin at Þori, broður sinn, styrimann goðan. Alla tre runstenarna (Sö 160-162, se även Bärbo 87 och Bärbo 89) kommer från Råby kyrka, där de år 1810 höggs ur kyrkogårdsmuren och senare flyttades till nuvarande plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bärbo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På en gravhög på gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Bärbo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.826225
Longitud: 16.915026
Lämnings-ID: L1982:2515
Riksantikvarieämbetets ID: Bärbo 88
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bärbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2515