Runsten L1982:2495 i Helgona ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1982:2495 i Helgona
Foto av Runsten L1982:2495 i Helgona
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 123, r√∂dgr√• gnejs, 1,7 m h, intill 1,1 m br vid basen (NNV-SS√Ė) och 0,2-0,3 m tj, tjockast vid basen. Runh√∂jd 5-14 cm. Texten vetter mot √ĖN√Ė och NNV (placerad runt den NN√Ė vinkelr√§ta kanten). Im√•lad med till stor del avflagnad r√∂df√§rg. Glest fundament av 0,1-0,4 m st stenar. Stilgruppering: RAK. "√Ösgot reste denna sten efter H√•sten" oskutr : rs√ĺi : stan : √ĺansi : at : hastin : √Āsgautr reisti stein √ĺenna at H√°stein. Asgautr r√¶is√ĺi st√¶in √ĺannsi at Hast√¶in. B√•da runstenarna (se √§ven Helgona 356) och den resta stenen (Helgona 36:1) √§r enligt Us-skylten ditflyttade. Den sistn√§mnda √§r dessutom lagad och flyttad √•r 1971. Enligt K. af Schmidt, S√∂rml√§ndska handlingar 1936, stod runstenarna √•r 1870 i Skrestas g√§rde."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgona socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats i VSV-V-sluttning och foten av bergshöjd. Hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.803126
Longitud: 16.948555
Lämnings-ID: L1982:2495
Riksantikvarieämbetets ID: Helgona 355
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Helgona
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b0bb94e4-6640-4dc7-8f03-600d543a301a