Runsten L1982:2495 i Helgona
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 123, rödgrå gnejs, 1,7 m h, intill 1,1 m br vid basen (NNV-SSÖ) och 0,2-0,3 m tj, tjockast vid basen. Runhöjd 5-14 cm. Texten vetter mot ÖNÖ och NNV (placerad runt den NNÖ vinkelräta kanten). Imålad med till stor del avflagnad rödfärg. Glest fundament av 0,1-0,4 m st stenar. Stilgruppering: RAK. "Åsgot reste denna sten efter Håsten" oskutr : rsþi : stan : þansi : at : hastin : Ásgautr reisti stein þenna at Hástein. Asgautr ræisþi stæin þannsi at Hastæin. Båda runstenarna (se även Helgona 356) och den resta stenen (Helgona 36:1) är enligt Us-skylten ditflyttade. Den sistnämnda är dessutom lagad och flyttad år 1971. Enligt K. af Schmidt, Sörmländska handlingar 1936, stod runstenarna år 1870 i Skrestas gärde."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgona socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats i VSV-V-sluttning och foten av bergshöjd. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Helgona socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.803126
Longitud: 16.948555
Lämnings-ID: L1982:2495
Riksantikvarieämbetets ID: Helgona 355
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Helgona
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2495