Runsten L1982:2483 i Helgona
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 122, rödgrågnejs, 2,15 m h, intill 1,2 m br vid basen (NNV-SSÖ) och 0,23-0,48 m tj, tjockast vid basen. Runhöjd 6-13 cm. Ristningen vetter mot ÖNÖ. Imålad med rödfärg. Glest fundament av 0,1-0,5 m st stenar. Stilgruppering: Pr2 "Stenen står efter Håsten. Reste den fadern själv efter sin döde son. Åsgot gjorde..." : stain : stanr : at : hastain : raisþi : stalfR : faþiR : at : sun : tauþan : oskutr : kiarþi : tre[te] Steinn stendr at Hástein. Reisti sjalfr faðir at son dauðan. Ásgautr gerði . Stæinn standr at Hastæin. Ræisþi sialfR faðiR at sun dauðan. Asgautr gærði . Båda runstenarna (se även Helgona 355) och den resta stenen (se Helgona 36:1) är enligt Us-skylten ditflyttade. Den sistnämnda är dessutom lagad och flyttad år1971. Enligt K. af Schmidt, Sörmländska handlingar 1936, stod runstenarna år 1870 i Skrestas gärde."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgona socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats i VSV-V-sluttning och foten av bergshöjd. Hagmark."
Vill du se flera runstenar i Helgona socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.802952
Longitud: 16.948724
Lämnings-ID: L1982:2483
Riksantikvarieämbetets ID: Helgona 356
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Helgona
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2483