Runsten L1982:2483 i Helgona ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1982:2483 i Helgona
Foto av Runsten L1982:2483 i Helgona
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, S√∂ 122, r√∂dgr√•gnejs, 2,15 m h, intill 1,2 m br vid basen (NNV-SS√Ė) och 0,23-0,48 m tj, tjockast vid basen. Runh√∂jd 6-13 cm. Ristningen vetter mot √ĖN√Ė. Im√•lad med r√∂df√§rg. Glest fundament av 0,1-0,5 m st stenar. Stilgruppering: Pr2 "Stenen st√•r efter H√•sten. Reste den fadern sj√§lv efter sin d√∂de son. √Ösgot gjorde..." : stain : stanr : at : hastain : rais√ĺi : stalfR : fa√ĺiR : at : sun : tau√ĺan : oskutr : kiar√ĺi : tre[te] Steinn stendr at H√°stein. Reisti sjalfr fa√įir at son dau√įan. √Āsgautr ger√įi . St√¶inn standr at Hast√¶in. R√¶is√ĺi sialfR fa√įiR at sun dau√įan. Asgautr g√¶r√įi . B√•da runstenarna (se √§ven Helgona 355) och den resta stenen (se Helgona 36:1) √§r enligt Us-skylten ditflyttade. Den sistn√§mnda √§r dessutom lagad och flyttad √•r1971. Enligt K. af Schmidt, S√∂rml√§ndska handlingar 1936, stod runstenarna √•r 1870 i Skrestas g√§rde."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Helgona socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Moränavsats i VSV-V-sluttning och foten av bergshöjd. Hagmark."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.802952
Longitud: 16.948724
Lämnings-ID: L1982:2483
Riksantikvarieämbetets ID: Helgona 356
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Helgona
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/bab84849-05b3-4818-bd06-66e1cab3035f