Runsten L1982:2467 i Bärbo
Foto av Runsten L1982:2467 i Bärbo
Foto av Runsten L1982:2467 i Bärbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, Sö 160, sandsten, 1 m h, vid foten 0,36 m br (Ö-V), i toppen vid korsets spets, 0,35 m br, 0,17 m tj. Ornamentiken är ett kors i vilket huvuddelen av inskriften står. Runhöjd, 7-11 cm. Står på en gravhög. Ristningen vetter mot S. Otydlig, bör imålas. "Öbjörn reste denna sten efter Skärdar. Han blev död i England i tingalidet." : aybirn : raisþi : stain : þansi : at : karþi : han uarþ : tauþr : o| |oklati i liþi Eybjôrn reisti stein þenna at Skerði. Hann varð dauðr á Englandi í liði. Øybiorn ræisþi stæin þannsi at Skærði. Hann varð dauðr a Ænglandi i liði. Alla tre runstenarna (Sö 160-162, se även Bärbo 87 och Bärbo 88) kommer från Råby kyrka, där de år 1810 höggs ur kyrkogårdsmuren och senare flyttades till nuvarande plats."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bärbo socken i Nyköping kommun (Södermanlands län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"På gravhög på gårdsplan."
Vill du se flera runstenar i Bärbo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.82604
Longitud: 16.915069
Lämnings-ID: L1982:2467
Riksantikvarieämbetets ID: Bärbo 89
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Bärbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1982:2467