Runristning L1984:5285 i Lid
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, i block. Blocket är närmast i form en tetraeder med 4 m i sida och 2,5 m h. På NÖ sidan, 0,5 m nedanför toppen, finns en sentida inskrift, ca 1 m l, 0,24 -0,27 m h och ca 10 mm dj huggen, av 5 runor. För skiss av runorna, se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSV foten av bergs- och moränhöjd. Landsvägskant."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m ÖNÖ om vägskäl, samt intill och S om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Lid socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.918604
Longitud: 17.013718
Lämnings-ID: L1984:5285
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5285