Runristning L1984:5285 i Lid ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1984:5285 i Lid
Foto av Runristning L1984:5285 i Lid
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, sentida, i block. Blocket √§r n√§rmast i form en tetraeder med 4 m i sida och 2,5 m h. P√• N√Ė sidan, 0,5 m nedanf√∂r toppen, finns en sentida inskrift, ca 1 m l, 0,24 -0,27 m h och ca 10 mm dj huggen, av 5 runor. F√∂r skiss av runorna, se inskannat bokuppslag under Referenser."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lid socken i Nyköping kommun (Södermanlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"SSV foten av bergs- och moränhöjd. Landsvägskant."
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"18 m √ĖN√Ė om v√§gsk√§l, samt intill och S om landsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.918604
Longitud: 17.013718
Lämnings-ID: L1984:5285
Riksantikvarieämbetets ID: Lid 16:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Södermanlands
Kommun: Nyköping
Socken: Lid
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5896e297-a91a-405f-b73e-081e7fdd1227